Misyon ve Vizyon

MİSYON;

Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çalışkan ve topluma yararlı bireyler yetiştirme misyonu üstlenmiştir.

 VİZYON;

Bilim ışığının aydınlattığı yolda; modern, yaratıcı ve pozitif düşünen; katılımcı, üretken ve nitelikli bir neslin temelini oluşturan, sorumluluk bilincine ve ust düzey alan bilgisine sahip, sorgulayan, araştıran, modern teknolojileri izleyen, kullanan ve geliştirebilen, elde ettigi bilgileri insanlık yararına kullanarak, büyük Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini gözeten, çalışkan ve topluma yararlı, insan ve insanlık sevgisini özümsemiş bireyler yetiştirme ülküsünü yaşam biçimine dönüştürmüş aydın ve çağdaş Teknikerler  yetiştirmektir.