Görev Tanımları

Personel İsim ve Görev Tanım listesi

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu)

 

Yüksekokul Sekreteri

 

Özel Kalem

 

Personel İşleri

 

Yazı İşleri

 

Öğrenci İşleri

 

Mali İşler-1

 

Mali İşler-2

 

Taşınır Kayıt

 

İlk yardım ekibi