Hedefler

AMAÇLAR

1.Eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için öğretim elamanı sayısını arttırmak.

2.Yüksekokulumuzun tercih edilebilirliğini arttırmak için barınma sorununu ortadan kaldırmak adına öğrenci yurdu yapılması ve ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.