Yüksekokulumuz

Karaisalı Meslek Yüksekokulu Adana'ya ve Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine 50 km uzaklıkta olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.5.1995 gün ve 951.10020 sayılı yazılarıyla kurulmuştur.

   
            Bir yıl öğretim elemanlarının temini, laboratuvar ve dersliklerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Yükseköğretim kurulunun 21.03.1996 tarih ve 4884 sayılı yazısı ile 
Bilgisayar Programcılığı, 16.05.1996 tarih ve 8172 sayılı yazısı ile de Maden Programı açılmıştır. 1996-1997 yılında bu iki programla öğretime başlanmıştır. Yükseköğretim kurulunun 26.02.1997 tarih ve 3299 sayılı yazısı ile önceki programlara ek olarak Harita Kadastro ve Seracılık Programları açılmış olup 1997-1998 yılında 4 programla öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Yüksekokula 5. program olarak     1 Mart 2000 tarihinde Bilgisayar Destekli Tasarım Programı açılmış ve "MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi" kapsamında bu programın ismi Makine Programı olarak değiştirilmiştir. 04.06.2004 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Yükseköğretim kurulunun 08.07.2009 tarih ve 3118 sayılı yazısı ile  Bilgisayar Destekli tasarım ve Animasyon ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programları açılmış olup. Halen Yüksekokulda Normal Öğretimde 7 program ile öğretim devam etmektedir.

            Yüksekokulda dersler 2 yıllık programlar için tasarlanmıştır. Programlar; ulusal, yerel, ve aynı zamanda temel endüstri ihtiyaçlarına cevap vermek için özel alanlar ve genel konulardan oluşmuştur. Bu Programlarda mühendisler ile teknisyenler arasında iletişim sağlayacak teknik ara eleman yetiştirilmektedir.

            Yüksekokulda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 20-b maddesine göre 1 Profesör ve 1 Doçent Çukurova Üniversitesinden görevlendirilmiş olup, kadrolu 3 Doçent, 2 Dr.Öğr.Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi,2 öğretim görevlisi (13-b/4 ile bizde Görevli) bulunmaktadır.

            Ayrıca, Yüksekokulda idari personel olarak; 1 Yüksekokul Sekreteri,1 Şef (13-b/4 ile başka birimde), 3 VHK İşletmeni, 3 Bilgisayar İşletmeni  (13-b/4 ile bizde görevli), 1 Yardımcı hizmetli, 4 Güvenlik Görevlisi (13-b/4 ile bizde görevli), 1 Yard. Hiz. Per. (13-b/4 ile bizde görevli) 1 Vizeli  ve 2 Geçici İşçi görev yapmaktadır.