Yüksekokul Kurulu

 BÖLÜM ADI

GÖREVİ

ADI SOYADI

Görev Süreleri

Yüksekokul Müdürü

Başkan

Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN

23.10.2026

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Deniz Mutlu ALA

23.10.2026

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ebru KARNEZ

23.10.2026

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bölüm Başkanı)

Üye

Doç. Dr. Bekir Yiğit YILDIZ

30.10.2026

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü (Bölüm Başkanı)

Üye

Doç. Dr. Ozan ARTUN

03.08.2024

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü (Bölüm Başkanı)

Üye

Doç. Dr. Erdal KUŞVURAN

30.10.2026

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Bölüm Başkan Vekili)

Üye

Doç. Dr. Deniz Mutlu ALA

11.12.2026

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Bölüm Başkanı)

Üye

Prof. Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU

30.10.2026