İdari Personel

Adı Soyadı

Görevi

Dahili Tlf.

Hikmet Öner UÇAK

Yüksekokul Sekreteri

 

Halil PEHLİVAN

 

VHKİ  - Öğrenci İşleri

 

117

Ayşe Aynur YILDIZ

 

Hüseyin ÇULHA

VHKİ  - Öğrenci İşleri

 

Yrd. Hizmetli - Öğrenci İşleri Sorumlusu

 

Mehmet KASAP

VHKİ  - Tahakkuk Servisi

118

Adem ŞİMŞEK

Bilgisayar İşletmeni Mutemetlik

Selahattin ŞİMŞEK

Bilgisayar İşl. - Kütüphane Sorumlusu

127

 

Halit SABAH

 

Memur-Özel Kalem Sorumlusu

100

   

Osman GÖÇER

VHKİ   Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

119

Yusuf ALAŞAHAN

Teknisyen

127

Mustafa DURNA

Güvenlik Görevlisi

125

Bahri ÜNGÖR

Güvenlik Görevlisi

Bekir ŞİMŞEK

Güvenlik Görevlisi

Fazlı ÖZDEMİR

İşçi- Güvenlik Görevlisi

Mustafa ÖZCAN

Daimi İşçi Kalorifer Ateşleyicisi

 

İsmet DEMİR

Daimi İşçi Aşçı

 

Mehmet G. SABAN

Daimi İşçi Temizlik İşleri